سری اول قرعه کشی مخصوص خریداران یوس شارژ سریع

+ توضیحات : این قرعه کسی مخصوص دوستانی بوده است که شارژ یوسی با شارژ سریع را خریداری نموده اند.

+ جایزه قرعه کشی : 120 یوسی پابجی موبایل

+ تاریخ شروع و پایان خرید و قرعه کشی : 11 مرداد تا 15 مرداد 99

» برندگان «

شنبه 11 مرداد 99

آقای رمضانی – شماره تلفن : 34*****0917

یکشنبه 12 مرداد 99

آقای حریری – شماره تلفن : 99*****0933

دوشنبه 13 مرداد 99

آقای عظیمی – شماره تلفن : 69*****0902

سه شنبه 14 مرداد 99

آقای مبرهن – شماره تلفن : 74*****0917

چهارشنبه 15 مرداد 99

آقای شعاعی – شماره تلفن : 91*****0912